Το Κέντρο Κατάρτισης & Τεχνολογικής Καινοτομίας EXELIXIS, έχει υιοθετήσει τις πλέον τεχνολογικά προηγμένες λύσεις στον τομέα της τηλεκατάρτισης που υποστηρίζονται από εκπαιδευτές με τεχνογνωσία. Παράλληλα διαθέτει τα κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα, εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι να επιτύχουν αποτελεσματικά το στόχο του μαθήματος.

Το σύστημα εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης είναι μια μορφή εκπαίδευσης, ευρέως διαδεδομένη και αποτελεσματική και επιτυγχάνεται  με τη χρήση ειδικών ηλεκτρονικών μέσων. Δίνει τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους, από όποιο γεωγραφικό σημείο βρίσκονται, να συμμετέχουν στη διεξαγωγή σειράς μαθημάτων μέσω Internet, έχοντας τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με άλλους εκπαιδευόμενους και με τον εκπαιδευτή.

  Όπως είναι φυσικό η μέθοδος αυτή ενισχύει την αυτονομία του εκπαιδευόμενου καθώς ο ίδιος μπορεί να παρακολουθήσει διαδικτυακά μαθήματα σε χρόνο και σε ρυθμό μάθησης που επιθυμεί χωρίς υποχρεωτική φυσική παρουσία αλλά και να επικοινωνεί άμεσα τόσο με τους εκπαιδευτές όσο και με τους άλλους εκπαιδευόμενους. Παράλληλα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί απεριόριστα το διδακτικό υλικό (video, κείμενα, ασκήσεις, τεστ) να κάνει επαναλήψεις αλλά και τεστ εμπέδωσης της ύλης. Ο εκπαιδευτής μπορεί να βρίσκεται on line την ώρα που παρακολουθεί ο εκπαιδευόμενος την ενότητα, βοηθώντας σε απορίες και υποστηρίζοντας τη διαδικασία. Η τηλεκατάρτιση είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη γιατί ο καταρτιζόμενης μπορεί να επιτύχει εξοικονόμηση προσωπικού χρόνου και χρημάτων.
Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

© Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Εxelixis. All rights reserved. Μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Exelixis.