ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ»

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε ανέργους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ, ηλικίας από 29 μέχρι 64 ετών.


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- 120 ώρες θεωρητική κατάρτιση σε ειδικότητα ενός από τους κλάδους αιχμής που ορίζει το πρόγραμμα
- 500 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.


- Υπηρεσίες συμβουλευτικής για την επιλογή ειδικότητας προγράμματος και επιλογής επιχείρησης πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τα προσόντα του ωφελουμένου
- Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του
προγράμματος κατάρτισης.
- Δυνατότητα μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε μόνιμη απασχόληση με επιδότηση της επιχείρησης.

Εκπαιδευτικό επίδομα
Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.600€.

Κλάδοι αιχμής του προγράμματος:
Εμπόριο, Logistics, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα, , Περιβάλλον - Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, Τρόφιμα - Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός τομέας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)/Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών
ή
- είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΑΕΙ-ΤΕΙ).
- είναι γεννηθέντες από 1.1.1952 μέχρι και 31.12.1987.
- είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής:
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
2. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015).
3. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών.
4. Αναπηρία του άνεργου (σε ποσοστό 50% και άνω και η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία).
5. Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω.

Για βοήθεια κατά την υποβολή της αίτησης και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον φορέα μας.

Τηλ. Επικοινωνίας: 24410 40.050, 698.750.60007

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-14:00 και 18:00-21:00

Δ/νση: Γαρδικίου 5 (πίσω από το Παυσίλυπο), Καρδίτσα

Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

© Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Εxelixis. All rights reserved. Μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Exelixis.