ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑIΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ;

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ EXELIXIS (αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κε.Δι.Βι.Μ. επιπέδου 2, με αριθμό αδειοδότησης 2000109), στο πλαίσιο εφαρμογής των διαδικασιών Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας, θα διοργανώσει ΑΜΕΣΑ σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις αξιολόγησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης ενόψει των επικείμενων εξετάσεων.
Η διαδικασία των εξετάσεων Πιστοποίησης περιλαμβάνει:
1. Αξιολόγηση Θεωρητικού Μέρους (Γραπτή εξεταστική δοκιμασία)
2. Αξιολόγηση Πρακτικού Μέρους (Μικροδιδασκαλία – Συνέντευξη)
3. Δευτεροβάθμια Αξιολόγηση Πρακτικού Μέρους

Όσοι εκπαιδευτές ενηλίκων ανήκουν στο Εισαγωγικό Μητρώο ή διαθέτουν αποδεδειγμένη εκπαιδευτική εμπειρία σε προγράμματα ενηλίκων τουλάχιστον 150 ωρών και επιθυμούν την ένταξη τους στο μητρώο πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων, θα κληθούν να συμμετέχουν σε διαδικασία γραπτών αλλά και προφορικών εξετάσεων – παρουσιάσεων μικρο-διδασκαλιών. Η ημερομηνία διεξαγωγής των εν λόγω εξετάσεων θα ανακοινωθεί άμεσα.
Το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί με μεθοδολογία μεικτής εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών και κατ’ ιδίαν συναντήσεις διάρκειας 30 ωρών) η οποία περιλαμβάνει:

Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά την «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και περιέχει θεματικές ενότητες απόλυτα συναφείς με τις εξεταζόμενες ενότητες της γραπτής διαδικασίας εξετάσεων (Τράπεζα Θεμάτων που εξετάζονται στην αξιολόγηση του θεωρητικού μέρους) καθώς και με τις μεθόδους και τεχνικές που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη της μικροδιδασκαλίας.
Εκπαιδευτικές συναντήσεις, συνολικής διάρκειας 30 ωρών (5 συναντήσεις, εξάωρης διάρκειας η κάθε μια) με το κάτωθι περιεχόμενο:

1η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Θεωρητικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων & ο Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων. Χαρακτηριστικά Ενήλικων εκπαιδευόμενων, Δυναμική Ομάδας.
2η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Μεθοδολογία Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαιδευτικές Τεχνικές, Εκπαιδευτικά μέσα, Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας, Παρουσίαση μοντέλων ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών
3η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας
4η & 5η Εκπαιδευτική Συνάντηση: Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών, Σχολιασμός και υποστήριξη

3. Εκπόνηση εργασιών, και προετοιμασία της παρουσίασης μικροδιδασκαλίας 20΄ (αξιολόγηση εξετάσεων πρακτικού μέρους του ΕΟΠΠΕΠ).

Διάρκεια σεμιναρίου: 120 ώρες.
Τόπος υλοποίησης των εκπαιδευτικών συναντήσεων: Γαρδικίου 5 Καρδίτσα
Εισηγητής: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ (πιστοποιημένη από τον ΕΟΠΠΕΠ ως εκπαιδευτής εκπαιδευτών)
Κόστος συμμετοχής: 180 ευρώ

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις αξιολόγησης επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων επικοινωνήστε με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EXELIXIS στο τηλέφωνο 24410-40050
Ώρες 09:00-14:00, 18:00-21:00
Υπεύθυνος: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

© Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Εxelixis. All rights reserved. Μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Exelixis.