Επενδυτικά & Χρηματοδοτικά Νέα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  • Μπορούν να συμμετέχουν

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

II. Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
III. Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Περισσότερα...

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

  • Μπορούν να συμμετέχουν

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Περισσότερα...

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  • Μπορούν να συμμετέχουν

Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.
Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Περισσότερα...

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

  • Μπορούν να συμμετέχουν

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
I. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
II. Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Περισσότερα...

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΑΠΟ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Τέσσερα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ξεκινούν από 1η Νοεμβρίου με επιδοτήσεις που μπορούν να φτάσουν ακόμη και 100% των επιλεγμένων δαπανών.

Οι τομείς που θα επιδοτηθούν είναι αυτοί της έρευνας, της καινοτομίας και τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας, της αγροδιατροφής και της βιομηχανίας τροφίμων, της παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των υλικών, της περιβαλλοντικής βιομηχανίας και της δημιουργικής βιομηχανίας (π.χ. το ελληνικό design) και του περιβάλλοντος, του τουρισμού και της υγείας.
Αναλυτικά:
Τουρισμός, Αγροδιατροφικός τομέας, Logistics, Περιβαλλοντική Βιομηχανία, Υλικά-Κατασκευές, Φάρμακα-Υγεία, Παραγωγή και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Δημιουργικές Βιομηχανίες-Πολιτισμός, Εξαγωγικές Επιχειρήσεις, Πιστοποίηση (branding) Αγροδιατροφικών Προϊόντων, Νέες επιχειρήσεις από νέους και γυναίκες, Τουριστική Προβολή, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ανακύκλωση-Αξιοποίηση Αποβλήτων, Καινοτομία

Περισσότερα...

Επιδότηση σε ανέργους του ΟΑΕΔ για έναρξη επιχείρησης

Επιδότηση έως και 40.000 ευρώ και σε ποσοστό 100% της επένδυσης θα λάβουν περίπου 1.250 άνεργοι του ΟΑΕΔ ώστε να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση βάζοντας σε τροχιά υλοποίησης την δική τους επιχειρηματική ιδέα.

Το νέο πρόγραμμα θα παρέχει επιδοτήσεις σε ανέργους από το ΕΣΠΑ ονομάζεται «Επιχειρηματική Ευκαιρία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

Περισσότερα...

Συνέχιση προγράμματος νέων ελευθέρων επαγγελματιών με επιδότηση 10.000€

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 900 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 21 Ιουλίου 2014 έως και 21 Αυγούστου 2014.

Περισσότερα...

4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τ.Π. LEADER

leader-anka

Ξεκίνησε η 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Τοπικού Προγράμματος: «Αναζωογόνηση της υπαίθρου της πεδινής Καρδίτσας, λίμνης Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στο 24410 40050 και να ενημερώνονται από τον επενδυτικό μας σύμβουλο για θέματα που αφορούν την υποβολής προτάσεων.

Περισσότερα...

Ξεκίνησε νέος κύκλος της δράσης "Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων"

gas-pump

Ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου 2014 η έναρξη υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της δράσης "Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων" που αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στο 24410 40050 και να ενημερώνονται από τον επενδυτικό μας σύμβουλο για θέματα που αφορούν τη διαδικασία υποβολής φακέλου ένταξης.

Περισσότερα...

Εγκρίθηκε σήμερα το νέο ελληνικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 συνολικού ύψους 26 δισ. ευρώ

Horizon2020

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το ελληνικό πρόγραμμα, το τρίτο που εγκρίνεται μεταξύ των 28 κρατών της Ε.Ε. μετά από αυτό της Δανίας και της Γερμανίας, και μάλιστα χωρίς παρατηρήσεις.
Με δηλώσεις του ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι το νέο ΕΣΠΑ θα είναι καταλύτης για την ανάπτυξη της χώρας και θα αφορά υφιστάμενα και νέα σχέδια με χαρακτηριστικά καινοτόμα και εξωστρεφή.

Περισσότερα...

Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

© Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Εxelixis. All rights reserved. Μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Exelixis.