ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους άνω των 29 ετών από τον ΟΑΕΔ.
Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 400 ωρών και περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 300 ωρών
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης
  • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
  • Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβουν οι ωφελούμενοι που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα ανέρχεται σε 1.600,00€

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ απόφοιτοι τουλάχιστον Δημοτικού Γυμνασίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ , ΑΕΙ ή ΤΕΙ οι οποίοι να έχουν γεννηθεί από 1-1-1950 έως και 31-12-1985

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
2. Ηλικία υποψηφίου
3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα οικονομικού έτους 2014
4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα παραπάνω θεματικά αντικείμενα

Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

© Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Εxelixis. All rights reserved. Μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Exelixis.