ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Ξεκινάει στις 7 Αυγούστου 2014 ώρα 10:00 η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κατάρτισης Voucher 25-29 με τίτλο "ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ" με σκοπό την επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα ωφεληθούν 30.000 άνεργοι νέοι εκ των οποίων: 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δικαίωμα συμμετοχής:

  • Έχουν όσοι γεννήθηκαν από 1.1.1985 έως και 31.12.1989
  • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  • Είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου Σπουδών ή
  • Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  Κριτήρια Επιλογής:
  • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
  • Ετήσιο συνολικό φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.
  • Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις

Εκπαιδευτικό Επίδομα
Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε καταρτιζομένου θα ανέρχεται συνολικά σε 2.280€ μικτά για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2.550€ μικτά για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Θα καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας απ΄ευθείας στους ωφελούμενους σε 3 δόσεις.

Θεωρία – Πρακτική Άσκηση
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 450 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

 

Υπέβαλε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τα πεδία που ειναι μαρκαρισμένα με * είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν

Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

© Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Εxelixis. All rights reserved. Μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Exelixis.