ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κατάρτισης άνεργων επαγγελματιών του κλάδου Υγείας με τίτλο "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ".

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ-ΤΕ Nοσηλευτών, ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι), ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής, και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ραδιολόγων - Ακτινολόγων, Διοίκησης μονάδων Υγείας και Μαιευτικής σε θέματα μεταρρυθμίσεων για την υγεία και το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η δράση αποσκοπεί στην παροχή σε άνεργους, πτυχιούχων ΑΕΙ/ ΤΕΙ, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών
 • Πρακτική άσκηση σε ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ του ΠΕΔΥ (ΝΜΥ και ΤΜΥ), διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Επίδομα στο ποσό των 7.800 € για το σύνολο των καταρτιζομένων και αφορά την παρακολούθηση των 1.200 ωρών του προγράμματος (θεωρία και πρακτική άσκηση).
 • Αασφαλιστικές εισφορές
 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Το πρόγραμμα θα ωφελήσει άνεργους πτυχιούχους AEI-TEI με ειδικότητα:

 1. ΠΕ-ΤΕ Nοσηλευτών,
 2. ΠΕ Οικονομολόγων
 3. ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού,
 4. ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής
 5. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας,
 6. ΤΕ Ραδιολόγων-Ακτινολόγων,
 7. ΤΕ Διοίκησης μονάδων Υγείας και Μαιευτικής

Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν αυτοί λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η επιλογή τους θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

 1. Βαθμός πτυχίου
 2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ. έτος 2013)
 3. Έτος κτήσης πτυχίου
 4. Χρόνος παραμονής στην ανεργία (κάρτα ΟΑΕΔ)

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει λήξει

Αίτηση Voucher κλάδου Υγείας

Τα πεδία που ειναι μαρκαρισμένα με * είναι απαραίτητο να συμπληρωθούνΓραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

© Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Εxelixis. All rights reserved. Μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Exelixis.