ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη 15Κ/2017 για 335 μόνιμες προσλήψεις στον ΟΑΕΔ

Εκδόθηκε η 15Κ/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 335 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

 Οι ειδικότητες προς κάλυψη είναι οι εξής:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τριακόσιες πέντε (305) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων:

– ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Εργασιακοί Σύμβουλοι Ανέργων), διακόσες είκοσι μία (221) θέσεις.

– ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Εργασιακοί Σύμβουλοι Εργοδοτών), ογδόντα τέσσερις (84) θέσεις.

Περισσότερα...

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η προκήρυξη 7Κ/2017 του ΑΣΕΠ για 63 μόνιμες προσλήψεις στο Υπουργείο Ναυτιλίας

Εκδόθηκε η 1Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/03-03-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά εξήντα τριών (63) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία) και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού (Λιμενικό Ταμείο Ν. Φθιώτιδας, Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, Οίκος Ναύτου, Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε.), στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – ΑΕΔΙΚ Α.Ε. (Υπ. Οικονομικών).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 05-07-2017 και λήγει στις 20-07-2017.


Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής:

Περισσότερα...

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη 5Κ/2017 για 257 μόνιμες προσλήψεις

Εκδόθηκε η 5Κ/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 257 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

 

 Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής:

 

   - Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 54 θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων:

 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, ΠΕ Επιστήμης Υπολογιστών, ΠΕ Κοστολόγων, ΠΕ Κτηνιάτρων, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και σε έλλειψη Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Νοσηλευτικής, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Πληροφορικής (software), ΠΕ Στατιστικής, ΠΕ Τεχνικών Ασφαλείας ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Περισσότερα...

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η προκήρυξη 4Κ/2017 για 70 μόνιμους στην ΕΥΑΘ

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 4Κ/2017 για προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ).

Οι προσλήψεις που προβλέπει το ΑΣΕΠ με την προκήρυξη 4Κ/2017 αφορούν αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εβδομήντα (70) θέσεις και συγκεκριμένα τους κλάδους και τις ειδικότητες: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Δομικών Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Συγκολλητή Μετάλλων και Μεταλλικών Συσκευών, ΔΕ Τεχνικού (τομέα Ηλεκτρολογικού), ΔΕ Τεχνικού (τομέα Ηλεκτρονικού), ΔΕ Τεχνικού (τομέα Μηχανολογικού), ΔΕ Υδραυλικού, ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχανημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Περισσότερα...

Εκδόθηκε η προκήρυξη 1Κ/2017 για 404 μόνιμες προσλήψεις σε δικαστήρια

Εκδόθηκε η 1Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/03-03-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 20 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 3 Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Περισσότερα...

Εκδόθηκε η προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2016 για 1.666 μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία

Εκδόθηκε η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού

- Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) - 124 θέσεις

- Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) - 700 θέσεις

- Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) - 494 θέσεις

- Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) - 348 θέσεις

Πιο συγκεκριμένα, το νέο προσωπικό θα καλύψει θέσεις από τις παρακάτω ειδικότητες:

Περισσότερα...

Εκδόθηκε η προκήρυξη 4Κ/2016 του ΑΣΕΠ για 52 μόνιμες προσλήψεις στο ΥΠΟΙΚ

Εκδόθηκε η 4Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/18-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 52 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής:

Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού είκοσι εννέα (29) θέσεις και

Κλάδος ΠΕ Χημικών είκοσι τρεις (23) θέσεις

Περισσότερα...

ΑΣΕΠ: Ποιες προκηρύξεις για μόνιμο προσωπικό θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του 2016

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκονται τέσσερις προκηρύξεις για μόνιμο προσωπικό. Το ανώτατο συμβούλιο επιλογής προσωπικού έχει προχωρήσει στην τελική επεξεργασία των διαγωνισμών και αναμένει το «πράσινο φως» για να στείλει τις προκηρύξεις στο Εθνικό Τυπογραφείο. Το ΑΣΕΠ δεν θέλει να συμπίπτουν οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων γι΄ αυτό δεν βγάζει όλες τις προκηρύξεις μαζί αλλά περιμένει να λήξει πρώτα η μία και μετά ανακοινώνει την επόμενη.

Δείτε παρακάτω ποιες είναι αυτές οι προκηρύξεις που θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του έτους.

Περισσότερα...

Νέα προγράμματα επιδότησης ανέργων που θέλουν να δημιουργήσουν επιχείρηση

Θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο οι πρώτες χρηματοδοτικές δράσεις του νέου ΕΣΠΑ για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Πρόκειται για δύο προγράμματα που επιδοτούν το 100% των δαπανών για την έναρξη νέων εταιρειών από άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και από όσους δεν έχουν εργασία και θέλουν να στήσουν τη δική τους δουλειά.


Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που αφορούν ανέργους είναι:

Περισσότερα...

31 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Καρδίτσας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 31 θέσεων του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 5 «Αρχαιολογία» του ενταγμένου στο Ε.Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» έργου «Ύδρευση Ανατολικής Πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου»

Περισσότερα...

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στην προκήρυξη 1Κ/2015 για 110 μόνιμες θέσεις στη ΔΕΗ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Κ/2015 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση110 θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει με την πάροδο της 29ης Απριλίου 2015, ημέρας Τετάρτης.

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα:

Περισσότερα...

Έρχονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο υπουργείο Οικονομικών

Αναμένεται προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 400 εφοριακών υπαλλήλων στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Τις θέσεις θα καταλάβουν νομικοί και οικονομολόγοι με καθήκοντα Ελεγκτών Δημοσίων Εσόδων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τον απαραίτητο τίτλο σπουδών, και:

Περισσότερα...

Έρχονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο υπουργείο Οικονομικών

Αναμένεται προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 400 εφοριακών υπαλλήλων στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Τις θέσεις θα καταλάβουν νομικοί και οικονομολόγοι με καθήκοντα Ελεγκτών Δημοσίων Εσόδων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τον απαραίτητο τίτλο σπουδών, και:

Περισσότερα...

Έρχονται 580 προσλήψεις σωφρονιστικών υπαλλήλων με νέα προκήρυξη

Ανοίγει ο δρόμος για έκδοση νέων προκηρύξεων μέσα στο 2015 από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για 580 προσλήψεις σωφρονιστικών υπαλλήλων με το νομοσχέδιο που κατέθεσε στην βουλή και συζητείται αυτές τις ημέρες στην ολομέλεια.
Η πρώτη προκήρυξη θα αφορά 400 νέους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και θα εκδοθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο. Ειδικότερα θα αφορά 340 θέσεις Φυλάκων ΔΕ και 160 θέσεις Εξωτερικών Φρουρών ΔΕ. Οι 400 προσλήψεις θα στελεχώσουν 33 καταστήματα κράτησης

Περισσότερα...

Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Στη δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους δήμους της χώρας, αφορά Πρόσκληση για τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Περισσότερα...

Νέες προσλήψεις 450 ατόμων στη ΔΕΗ με δεύτερη προκήρυξη

Έτοιμη είναι η προκήρυξη για 450 μόνιμους υπαλλήλους στη ΔΕΗ και αναμένεται να σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο πριν από το Πάσχα.

Η προκήρυξη αφορά μόνιμο προσωπικό στην ΔΕΗ στην πλειοψηφία της απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι οι παρακάτω:
Τεχνίτες Ορυχείων, Μηχανοτεχνίτες Σταθμών και Υποσταθμών, Τεχνίτες Ιμάντων, Ηλεκτροοξυγονοκολλητές, Μπχανοτεχνίτες και Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων, Χειριστές Μηχανημάτων Εργων, Ηλεκτροτεχνίες και Οδηγοί, Μηχανοδηγοί, κ.α.
Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, η ΔΕΗ θα ορίσει 20ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους υποψηφίους. Σε αυτή την προκήρυξη θα περιλαμβάνεται και πρακτική δοκιμασία για τους υποψηφίους.

Περισσότερα...

Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη που αφορά την πλήρωση 110 θέσεων στη ΔΕΗ

Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η 1Κ/2015 Προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 110 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, στη ΔΕΗ ΑΕ.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 15 Απριλίου και λήγει στις 29 Απριλίου 2015.

Περισσότερα...

Προκήρυξη 1Κ/2015 του ΑΣΕΠ για 110 μόνιμες θέσεις στη ΔΕΗ

Το ανώτατο συμβούλιο επιλογής προσωπικού (ΑΣΕΠ) προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) συνολικά θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.)
Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.) ο αριθμός θέσεων είναι εκατόν τρεις (103).
Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε) ο αριθμός θέσεων είναι επτά (7). 

Περισσότερα...

Τέλος Φεβρουαρίου η Κοινωφελής Εργασία του ΟΑΕΔ

Στα τέλη Φεβρουαρίου ξεκινά το πολυσυζητημένο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με ανακοίνωση της υφυπουργού Εργασίας κ. Ράνια Αντωνοπούλου, που είχε σε συνάντηση με την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.Δ.Ε.) παρουσία του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π. Σκουρλέτη.
Η προκήρυξη για την Κοινωφελή Εργασία θα εκδοθεί στο τέλος Φεβρουαρίου, ενώ στο τέλος Μαρτίου θα καταρτιστούν οι πίνακες μοριοδότησης των ωφελούμενων. Οι προσλήψεις των επιτυχόντων στους φορείς που θα απορροφήσουν τους ανέργους με το πρόγραμμα θα γίνουν στις αρχές Απριλίου.

Περισσότερα...

Πρόγραμμα για την Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας

Σε δεσμεύουν τα «όρια» της Ελλάδας;
Η Επιχειρηματικότητα δεν έχει «όρια».
Γίνε Εξωστρεφής,
μέσα από το Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ανθρώπινου Δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας, που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Περισσότερα...

Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

© Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Εxelixis. All rights reserved. Μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Exelixis.