Στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης με επιταγή (Voucher) οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να απασχολήσουν προσωπικό, οποιασδήποτε ειδικότητας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για χρονικό διάστημα ανάλογα με το ισχύον πρόγραμμα.

Οι εργαζόμενοι με πρακτική άσκηση αμείβονται απευθείας από το Πρόγραμμα και έτσι η επιχείρηση δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση ενώ περιλαμβάνονται και οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Το Κέντρο Κατάρτισης & Τεχνολογικής Καινοτομίας EXELIXIS μέσω του Γραφείου Απασχόλησης & Κατάρτισης που διαθέτει, μπορεί να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταρτιζόμενων και να διοργανώσει συνεντεύξεις και αξιολογήσεις για λογαριασμό των επιχειρήσεων, προκειμένου τόσο οι εργοδότες όσο και οι απασχολούμενοι να πετύχουν την καλύτερη δυνατή συνεργασία.

Συμπληρώστε τη διπλανή φόρμα προκειμένου η επιχείρηση σας να καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων όσων επιθυμούν την ένταξη ατόμων που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο προγραμμάτων.

 

Αίτηση επιχείρησης για επιχορηγούμενο προσωπικό

Τα πεδία που ειναι μαρκαρισμένα με * είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν

Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

© Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Εxelixis. All rights reserved. Μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Exelixis.