Το Κέντρο Κατάρτισης & Τεχνολογικής Καινοτομίας EXELIXIS διαθέτει στο δυναμικό του έμπειρα στελέχη που εξειδικεύονται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στηρίζουμε την ανάπτυξή μας στο Ανθρώπινο Δυναμικό, στην Ποιότητα, στην Καινοτομία και στις συνεργασίες μας με κορυφαίους φορείς πιστοποίησης, εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε γέφυρες αμφίδρομης επικοινωνίας και ανάπτυξης ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και στις επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι, μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους και επιχειρησιακά μοντέλα να αναδείξουμε την αξία της επιμόρφωσης και της Δια Βίου Μάθησης που αποτελούν αναπόσπαστα πεδία εφαρμογής των ευρωπαϊκών στρατηγικών για την βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση.

 

Με σύγχρονες μεθόδους και μέσα και σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, καταγράφονται και αναλύονται οι ανάγκες κατάρτισης, βελτιστοποιούνται οι ήδη υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και των ανέργων και διευκολύνεται η πρόσβαση στο μηχανισμό χρηματοδοτούμενων και μη, καινοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης.

Το Κέντρο Κατάρτισης & Τεχνολογικής Καινοτομίας EXELIXIS, ως νέος εκπαιδευτικός φορέας, χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και μεθόδους κατάρτισης που ικανοποιούν και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις επιταγές του ανταγωνιστικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

© Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Εxelixis. All rights reserved. Μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Exelixis.