Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο «περιουσιακό μας στοιχείο»

Το Κέντρο Κατάρτισης & Τεχνολογικής Καινοτομίας EXELIXIS απαρτίζεται από μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι μοιράζονται το ίδιο όραμα και τις ίδιες αξίες. Καθένας από τους συνεργάτες διαθέτει εμπειρία, κατάρτιση και εξειδίκευση στο αντικείμενό του. Το βασικό σημείο διαφοροποίησης, όμως, είναι το γεγονός ότι τα στελέχη του κέντρου διακρίνονται για την αφοσίωση, τον ενθουσιασμό, τη δημιουργικότητα και το ομαδικό τους πνεύμα με γνώμονα πάντα την αποτελεσματική και σφαιρική εξυπηρέτηση των πελατών της.

 

Η επιλογή των συνεργατών μας γίνεται αυστηρά με αυτά τα χαρακτηριστικά και ανάλογα είναι τα κριτήρια μας για τους εκπαιδευτές και τους εισηγητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε και οι οποίοι επιλέγονται με γνώμονα:

  • Την καταξιωμένη επαγγελματική τους πορεία
  • Τις εξειδικευμένες και επίκαιρες γνώσεις τους στο γνωστικό τους αντικείμενο
  • Την εξειδίκευση τους σε θέματα κατάρτισης ενηλίκων
  • Τα αποτελέσματα αξιολόγησης τους σε ανάλογα προγράμματα
Γραφτείτε στο Newsletter και ενημερωθείτε για προγράμματα ανέργων και επιχειρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
logos-bottom
eyc horizontal s

© Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Εxelixis. All rights reserved. Μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Exelixis.